PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an ÖĞrenİyorum > Elİfba


SILA
13.09.08, 11:53 PM
ELİF


[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Bu harf harekesine göre e,a,i,ü şeklinde okunur.


[Only Registered Users Can See Links]



BE


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Bu harf dudakların birbirine kuvvetlice kapanmayısla çıkarılır. İnce bir harftir.


[Only Registered Users Can See Links]



TE


[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilin ucuyla iki üst ön dişlerin yarısından çıkarılır. Açık ve ince okunan bir harftir.


[Only Registered Users Can See Links]




SE


[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilin ucunu, yukarı yüzüyle, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle söylenir. Çok yumuşak ve peltekçe söylenen"se" gibi okunur. Peltek se sesini verin bu harf, Türkçede yoktur. İngilizcedeki "Bath" kelimesinin sonundaki "th" nin okunuşu gibidir.


[Only Registered Users Can See Links]




CİM


[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]



[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "c" harfi gibidir. Bu harf, dil ortasını üst damağa kuvvetlice dayatıp çekmek suretiyle okunur.


[Only Registered Users Can See Links]

SILA
13.09.08, 11:54 PM
HA

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
"Ha" sesi boğaz ortasından çıkarılır. Boğaz hiç sıklımadan ve kalın "Ha" yı andırır bir şekilde okunmalıdır. Bu harf, "Hamdi" kelimesindeki "Ha" hecesinin okunuşu gibi okunmalıdır.

[Only Registered Users Can See Links]



HI

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçede karşılığı olmayan bu harf, boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Bu harf daima kalın okunur. (Almancadaki "Bach" kelimesinin sonundaki "ch" nin okunuşu gibi.)

[Only Registered Users Can See Links]



DAL

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki"d" harfi gibi, dil ucu ile üst ön dişlerin diplerinden çıkar. Farlı yanı ise daima ince ve şiddetli okunmasıdır.

[Only Registered Users Can See Links]



ZEL

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Çok yumuşak "z" ye benzeyen bir harftir. Türkçede yoktur. Dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarından çıkarılır ve peltekçe okunmaya özen gösterilmelidir. Daima ince ve yumuşak seslidir. (İngilizcedeki "The" kelimesinin okunuşu gibi.)

[Only Registered Users Can See Links]



RI

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "r" harfi gbidir. Dil ucunun geriye doğru kıvrılarak üst damağa serçe dokunmasıyla çıkarılır. Bu harf bazen ince bazen de kalın okunur.

[Only Registered Users Can See Links]

SILA
13.09.08, 11:54 PM
ZE

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]

MAHREÇ
Dilimizdeki "z" harfi gibidir. Dil ucunun ön dişlerin uçlarına dokunmasıyla okunur. İnce bir harftir.

[Only Registered Users Can See Links]


SİN

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilimizdeki "s" harfi gibidir. Daima ince okunur ve dilin ön dişlerin başlarına yakınlaşmasıyla çıkarılır.

[Only Registered Users Can See Links]



ŞIN

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilimizdeki "ş" harfi gibidir. İnce ve yumuşak bir harftir.Dil ortasının üst damğa dayanmasıyla çıkar.

[Only Registered Users Can See Links]



SAD

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki kalın "s" harfi gibi okunan bu harf, daima kalın okunur ve dilin ucuyla ön dişlerin yarısından çıkarılır. (sarı kelimesindeki "s" harfi gibi kalın okunur.)

[Only Registered Users Can See Links]



DAD

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Bu harf Türkçede yoktur. Dilin sağ ve sol veyahut da her iki yanının üst azı dişlerine dokunmasıyla çıkarılır. Ağız pek açılmamalı ve arı vızıltısını andırır bir şekilde okunmalıdır. Daima kalın okunur. ( Dalâlet ve Darphane kelimelerindeki "d" harfinin okunuşu gibi)

[Only Registered Users Can See Links]

SILA
13.09.08, 11:55 PM
TI


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilimizde kalın "t" harfini adrırır. Daima kalın okunur ve dilin ucuyla üst ön dişlerin arkasından şiddetli bir sesle çıkarılır. (Teyyâre ve Tarım kelimelerindeki "t" harfinin okunuşu gibi.)


[Only Registered Users Can See Links]



ZI


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dilimizde kalın "z" harfini andırır. Daima kalın okunur ve dilin ucunun ön dişlerin arkasından biraz dışarıya doğru çıkarılması ve dişlerin dil ucuna hafifçe dokundurulmasıyla çıkarılır. (Zannetmek kelimesindeki "z" harfi gibi okunur.)

[Only Registered Users Can See Links]





'AYN

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Bu harf Türkçede yoktur. Boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir sestir. İnce okunur.

[Only Registered Users Can See Links]










ĞAYİN


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "ğ" harfine benzemekle beraber daima okunur. Ga sesine karşılık gelen bu harf, boğaz önünden çıkar ve yumuşak bir ses verir.

[Only Registered Users Can See Links]




FE

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "f" harfi gibi üst ön dişlerin ucuyla, alt dudağın içinden çıkarılır. Daima ince okunan bir harftir.

[Only Registered Users Can See Links]

SILA
13.09.08, 11:55 PM
KAF



[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dil kökünün damağa dayanmasıyla çıkar. Daima kalın okunur. (Kul kelimesindeki "k" harfi gibi.)


[Only Registered Users Can See Links]




KEF


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Bu harfi, dilimizdeki ince "k" harfine benzetebiliriz. Yine de biraz kalın okunmalıdır. Kaf'ın çıktığı yerden biraz önde, dil ortasına doğru okunur. Mesela, Keser kelimesindeki "k" gibi.


[Only Registered Users Can See Links]



LAM


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Dil ucuyla, üst ön dişlerin etlerinden çıkar. Türçedeki "L" harfine benzemektedir.


[Only Registered Users Can See Links]





MİM


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
İki dudağın hafifçe kapatılmasıyla çıkar. Dilimizdeki "m" harfi gibidir. Daima ince ve genizden gelen bir sesle okunur.


[Only Registered Users Can See Links]





NUN


[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "n" harfi gibi dilin ucuyla, üst ön diş etlerinden çıkar.


[Only Registered Users Can See Links]

SILA
13.09.08, 11:56 PM
VAV

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türçedeki "u" sesini çıkarıyor gibi dudaklarımızı birbirine dokundurmadan büzerek çıkarırız. "Vazo" kelimesindeki "va" hecesi gibi.

[Only Registered Users Can See Links]



HE

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Hemze gibi boğazın dibinden çıkar. Türçedeki "h" gibidir. (Heves ve Hüner kelimelerinde olduğu gibi.)

[Only Registered Users Can See Links]


LÂMELİF

[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Lâm harfi ile Elif harfinin birleşmiş şeklidir.







YE

[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
[Only Registered Users Can See Links]
MAHREÇ
Türkçedeki "y" harfi gibi dilin ucuyla damağın üst kısmı birleştirilerek çıkarılır ve daima ince okunur.

[Only Registered Users Can See Links]